Cardioaspirine Maagsapresist. Tabl 84 X 100mg

CNK: 2621936

Remgeld Verzekerde: € 11,94

Remgeld WIGW: € 11,94

APB Categorie: Specialiteit

Voorraad: Bezig met controle van de voorraad...
Cardioaspirine Maagsapresist. Tabl 84 X 100mg

Behandeling • Acute behandeling bij myocardinfarct, instabiele angina pectoris, aorto-coronaire bypass, coronaire angioplastie en dialyse-shunt


Preventie • Secundaire preventie na myocardinfarct, na een transient ischemic attack (TIA) of een ander cerebro-vasculair accident (CVA), evenals bij Kawasaki-syndroom

 • Primaire preventie van het myocardinfarct bij bepaalde risicogroepen (erge familiale atherosclerotische antecedenten; diabetes mellitus; jicht; hypertensie; dislipidemieën)


€ 11,94

Gegevens

Acute behandeling

 • 1 tot 3 tabletten over de dag verdeeld
 • Eerste dosis in geval van acuut myocardinfarct: tussen 3 en 6 tabletten

Profylaxe

 • 1 tot 2 tablet(ten) per dag
 • Kawasaki-syndroo

 • Febriele fase: 30 mg/kg/dag

 • Vanaf 2e tot 3e week: 5 mg/kg/dag

Toedieningswijze

 • De tabletten met water innemen, zonder ze te breken
 • Bij voorkeur na het eten
 • Daarna een glas water of andere vloeistof drinken
 • Acuut myocardinfarct: tabletten kauwen of vergrijzelen voor de eerste dosis
 • Kawasaki-syndroom: de bescherming van de maagmucosa is niet gewaarborgd wanneer in functie van de dosering de tabletten moeten worden gebroken

Meer informatie

Breedte 40 mm.
ATC-code B01AC06
Hoogte 92 mm.
Productkenmerk (PDF) Klik hier
Diepte 34 mm.
Beknopte bijsluiter Klik hier
Indicaties

Behandeling

 • Acute behandeling bij myocardinfarct, instabiele angina pectoris, aorto-coronaire bypass, coronaire angioplastie en dialyse-shunt

Preventie

 • Secundaire preventie na myocardinfarct, na een transient ischemic attack (TIA) of een ander cerebro-vasculair accident (CVA), evenals bij Kawasaki-syndroom
 • Primaire preventie van het myocardinfarct bij bepaalde risicogroepen (erge familiale atherosclerotische antecedenten; diabetes mellitus; jicht; hypertensie; dislipidemieën)
Gebruik

Acute behandeling

 • 1 tot 3 tabletten over de dag verdeeld
 • Eerste dosis in geval van acuut myocardinfarct: tussen 3 en 6 tabletten

Profylaxe

 • 1 tot 2 tablet(ten) per dag
 • Kawasaki-syndroo

 • Febriele fase: 30 mg/kg/dag

 • Vanaf 2e tot 3e week: 5 mg/kg/dag

Toedieningswijze

 • De tabletten met water innemen, zonder ze te breken
 • Bij voorkeur na het eten
 • Daarna een glas water of andere vloeistof drinken
 • Acuut myocardinfarct: tabletten kauwen of vergrijzelen voor de eerste dosis
 • Kawasaki-syndroom: de bescherming van de maagmucosa is niet gewaarborgd wanneer in functie van de dosering de tabletten moeten worden gebroken
Voorschrift Nee
APB Categorie Specialiteit
Contra Indicatie

• Overgevoeligheid voor de werkzame stof of voor (één van) de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen.• Maag- en duodenumulceraties.• Pathogeen verhoogde neiging tot bloedingen.• Klinische toestanden met risico op hemorragie.• Gelijktijdige therapie met stollingsremmende geneesmidelen (bv. cumarinederivaten, heparine).• Glucose-6-fosfaatdehydrogenasetekort.• Astma of bekende overgevoeligheid aan salicylaten, kruisallergie met andere niet-steroïdale anti-inflammatoire (NSAI) middelen en tartrazine.• Ernstig verminderde nierfunctie.• Tijdens de zwangerschap, vooral tijdens de laatste 3 maanden.• Leverinsufficiëntie, voornamelijk in geval van chronisch gebruik van hoge doses.• Hemorragische diathese.• Ernstig hartfalen• Associatie met methotrexaat bij dosissen hoger dan of gelijk aan 15mg/week "Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie").

Merk Bayer