Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Bijnens Centrum

Stationsstraat 26

3600 Genk

Hoofdapotheker: apr. Nadia Vandeurzen

Ondernemings- of BTW-nummer: BE0836729720

Machtigingsnummer APB: 711602

Telefoonnummer: 089363283

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.